بالابر هیدرولیک مسافربر/باربر دو توقف
بالابر هیدرولیک مسافربر/باربر دو توقف
بالابر هیدرولیک مسافربر/باربر دو توقف
توضیحاتمشخصاتنظرات

وزن قابل تحمل: 400 کیلوگرم ارتفاع: 8 متر دارای سنسور شمارش دارای میکرو سوییچ اضطراری تابلو فرمان پیشرفته